Arheološki muzej - vinarija Duša - HE Đerdap - Dijana - Tekija
                                               (trajanje izleta 3h - cena 2.500,00 dinara po osobi)

Obilazak Arheološkog muzeja u centru Kladova, koji predstavlja značajna svedočanstva o raznorodnim kulturama praistorijskog, rimskog i srednjovekovnog perioda na Dunavu. Nakon obilaska sledi poseta ostacima Trajanovog mosta uz koji je i tvrđava Pontes. Nakon gradnje više od 1000 narednih godina most je važio za najveći na svetu. Gradio ga je rimski car Trajan početkom II veka, kako bi prešao Dunav i pokorio dačka plemena. Poseta Vinariji “Duša Dunava” sa uključenom degustacijom, u kojoj se proizvode čuvena vina "Duša Dunava" i "Duša Balkana". Sledi kraći obilazak rimskog utvrđenja Diana. Nastavak puta i poseta Hidroelektrani Đerdap. Sagrađena 1974 godine kao najveći projekat te godine u Evropi. Značajno izmenio položaj Dunava, lokalnih sela kao i kulturno-istorijskih spomenika koji se nalaze u blizini. Vožnja do Tekije gde će biti upriličen ručak u ribljem restoranu. Povratak u hotel.

 • Arheološki muzej Đerdapa

  u Kladovu ima preko 1500 eksponata.

 • Vinarija Duša

  Posetićemo jednu od najboljih vinarija ovog podneblja.

 • HE Đerdap

  sagrađena je 1970. godine

 • Muzej HE Đerdap

  U obilasku HE Đerdap posetićemo i ovaj muzej.

 • Tvrđava Diana

  u Karatašu podignuta krajem 1.veka

 • Tekija

  naselje nа izlаzu iz kаnjоnа Donje klisure.